ECDC, Covid-19

Zánětlivý multisystémový syndrom a infekce SARS-CoV-2 u dětí. Rychlé posouzení rizika, ECDC

V zemích s vysokým výskytem onemocnění COVID-19 byly hlášeny případy dětí hospitalizovaných pro vzácný zánětlivý multisystémový syndrom dětí. 15.5.2020, ECDC. Kawasaki-like disease – výskyt v Itálii.

Kawasaki_SARS_CoV_2_ (1)

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí