Infekční nemoci

Infekce přenášené potravinami a vodou

Infekce přenášené potravinami a vodou (alimentární nákazy) souvisejí s konzumací z potravin anebo ingescí tekutin. Celosvětově představují významnou zdravotnickou a také ekonomickou zátěž. Původci mohou být bakterie, bakteriální toxiny, viry nebo parazité. Zdrojem infekce může být infikovaný člověk nebo zvíře, a v některých případech prostředí (například u salmonelóz, listerióz, legionelóz, vibrióz aj.). Vstupní branou infekce je sliznice zažívacího traktu. Přenos nákazy může být přímý od zdroje nákazy na vnímavou osobu, nebo nepřímý po konzumaci kontaminovaných potravin, vody či po kontaktu s kontaminovanými předměty při nedodržování dostatečné osobní hygieny. Typickými projevy jsou zvracení, průjmy a teplota. Epidemické výskyty pozorujeme především při nedodržování správné hygienické praxe při manipulaci s potravinami, přepravě, skladování a podávání potravy.