Laboratoře + NRL

Alfa už skoro vymizela, dominuje delta a její subvarianty

Diskriminační PCR testy ukazují, že na variantu delta, včetně jejích subvariant, připadá v ČR přibližně 95 % případů. Dříve dominantní alfa se již téměř nevyskytuje. Trend potvrzuje i podrobná celogenomová sekvenace, podle které podíl původní varianty delta klesá na 56 % a posilují její subvarianty. Tento vývoj je v Česku podobný jako v okolních zemích. Data také ukazují, že nemoc se stále častěji týká především mladých lidí.


„Věková struktura všech pozitivně testovaných ukazuje, že většina denních nových záchytů jsou lidé do 29 let. Tento trend se odráží i mezi sekvenovanými vzorky, kde ubývá čtyřicátníků až padesátníků a přibývá mladších, v době nákazy pravděpodobně ještě plně neočkovaných lidí. Lze se domnívat, že posun nakažených do mladších věkových kategorií souvisí i s jejich sociálním chováním. Může jít o to, že například více vyhledávají hromadné akce či častěji cestují,“ vysvětluje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

V rámci celogenomové sekvenace letos v lednu až květnu převažovaly vzorky z věkové skupiny 40 – 49 let, od června prvenství převzala skupina 20 – 29 let a od srpna pozorujeme nárůst vzorků i v mladších věkových skupinách, především 10 – 19. (Graf naleznete na straně 9 přiložené podrobné zprávy NRL).

V období od 27. 8. do 10. 9. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici dataz 3 182 provedených testů diskriminační PCR z celkem 76 laboratoří. Na základě analýzy těchto dat na variantu delta a její subvarianty připadá stále přibližně 95 % pozitivních případů. Dříve dominantní varianta alfa se téměř nevyskytuje.

Za rok 2021 bylo k 10. 9. 2021 v ČR celogenomově sekvenováno 7 670 SARS CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 309 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 10. srpnem a 10. zářím. Ukazují, že podíl původní varianty delta klesá na 56 %, naopak přetrvává rostoucí trend subvariant, především AY.4, kterou jsme našli ve skoro 28 (27,5 %) procentech vzorků. Také AY.12, AY.9 a AY.5 jsou detekovány častěji a tento trend v podstatě kopíruje globální situaci.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

SARS_podrobna_zprava_10_09_2021_fin