Laboratoře + NRL

Delta a její subvarianty stále převládají

Na území České republiky stále převládá varianta delta a její subvarianty, a to zhruba z 95 %. Podle výsledků celogenomové sekvenace výskyt původní delta varianty klesá na zhruba 67 % a vzrůstá nárůst delta subvarianty AY.4, a to na téměř 20 % vyšetřených vzorků. Zatím však nemáme poznatky z klinické praxe, které by hovořily u této či dalších subvariant o změnách v průběhu onemocnění, nebo jiných dopadech pro pacienty.


V rámci diskriminačních PCR v ČR bylo vyšetřeno v období od 20. 8. do 3. 9. 2021 celkem

2 353 vzorků ze 74 laboratoří. Podezření na detekci varianty delta je u 95 % vzorků. Varianta alfa je pod 2 % případů.

 

Vzorků se srpnovým datem odběru bylo celogenomově osekvenováno 491. Podíl původní varianty delta je 66,8 %. Zaznamenáváme nárůst subvariant – AY.4, AY.12 a AY.9, které se šíří i v dalších zemích. Podíl subvarianty AY.4 vzrůstá na úkor původní delta varianty, a to od začátku srpna. K 3. 9. činí už 19,8 %, podíl AY.9 je 7,9 %, podíl AY.12 je 3,1 %. Další subvarianty delty zaujímají méně než procento.

 

„Přestože se může zdát, že vzhledem k jasné dominanci delta varianty nemá smysl potvrzovat pozitivní nálezy diskriminační PCR, je stále role těchto testů nezastupitelná. Opakovaně se ukazuje, že diskriminační PCR vzhledem k rychlé odezvě hrají důležitou roli v monitoringu variant viru, a je nadále potřebné také část PCR identifikovaných variant podrobovat celogenomovým sekvenacím. Díky tomu jsme dobře informováni o vývoji viru a praxe ukazuje, že pravidelný seznam mutací ke sledování, který vydává Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu, je precizní,“ vysvětluje význam neustálého testování ředitelka SZÚ Barbora Macková.

 

V pravidelných zprávách NRL, které máte k dispozici každý týden v plném znění, se často objevují nově číselně označené varianty viru. Vývoj sledujeme a v tuto chvíli nejsou na místě jakékoli obavy. Virus SARS-CoV-2 se, podobně jako jiné viry, vyvíjí. To, že pojmenováváme tento vývoj ve veřejnosti otevřených a komplexních zprávách, není důvodem k vytváření obav z jednotlivých číselně označených nálezů. Pokud by cokoli ze zachycených zjištění bylo podstatné pro budoucí vývoj v ČR, uvedli bychom to.

 

„V aktuální zprávě zmiňujeme, že u delta varianty detekujeme další mutace, některé z nich jsou nám známé a některé se objevují u subvariant delty nově. Na podobný vývoj upozorňuje u některých případů delta varianty i Švédsko. Není na místě se znepokojovat, naší prací je vědět o tom, jak se virus chová a jak se snaží přizpůsobovat situaci na pomyslném trhu hostitelů. Praxe ale zatím neposkytuje důvody k obavám, že dochází k významné změně vlastností viru, i když zprávy ze zahraničí naznačují vyšší pravděpodobnost hospitalizace u neočkovaných osob. Schopnost šíření je u varianty delta vyšší v porovnání s předchozími variantami, proto je v současností dominantní. Přestože je situace v ČR klidná, je stále třeba evoluci viru a jeho vlastností pečlivě sledovat,“ vysvětluje vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění SZÚ RNDr. Helena Jiřincová.

 

„Zopakuji, že každý z nás může situaci ovlivnit svým zodpovědným chováním. Nechte se očkovat a dodržujte všechna platná hygienická doporučení. Pomáháte tak zpomalit šíření nákazy a chráníte nejen sebe, ale i své okolí,“ připomíná ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková.

 

 

Plné znění zprávy NRL je přílohou této tiskové zprávy.

Podrobna_zprava_ke_dni_3.9.2021