Laboratoře + NRL

Delta dominuje. Cestovatelé zřejmě dovezli nové linie viru, jde zatím o jednotky případů

Z kombinovaných dat z diskriminační PCR za posledních 14 dnů a celogenomové sekvenace pozitivních vzorků SARS-CoV-2 za červenec je zřejmé, že stále přetrvává dominance varianty delta, a to z 95 procent. V souvislosti s prázdninovým cestováním zřejmě dochází i k minoritním importům jiných linií viru. Tato skutečnost je nová, celkem 8 zachycených vzorků pochází z více laboratoří a příslušnost k variantě definitivě určí až celogenomová sekvenace.


Evidujeme celkem 8 vzorků z diskriminační PCR, které by mohly odpovídat dosud neurčené linii covid-19. Tyto nálezy pocházejí z různých laboratoří, nikoli tedy z jednoho místa. Jejich celogenomová sekvenace potrvá zhruba 14 dnů. Po diskriminační PCR nevykazují dle kolegů příslušnost k žádné ze sledovaných linií. Seznam sledovaných variant viru přitom laboratořím vydává a pravidelně aktualizuje Světová zdravotnická organizace. V současné době se nové linie velmi sporadicky objevují po celém světě. Od června 2021 je dle informací NRL do mezinárodní databáze nahlášeno celosvětově 300 takových detekcí,“ vysvětluje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Co se týká přesných čísel, v období od 30. 7. do 13. 8. 2021 má NRL k dispozici data z 1738 provedených testů diskriminační PCR z 68 laboratoří. Analýza dat potvrzuje variantu delta ve zhruba 95 % a alfu v méně než 2 % případů. Ostatní varianty nejsou pravděpodobně vůbec zachyceny.

U celogenomové sekvenace, která je dalším krokem k určení přesné příslušnosti vzorku z diskriminační PCR k variantě viru, prošlo procesem 508 vzorků s červencovým datem odběru. 481 spadá pod variantu delta, 8 pod variantu alfa, v Jihomoravském kraji byly v červenci evidovány dva izolované záchyty varianty lambda. Stále ještě také čekáme na potvrzení či vyvrácení suspektní delty plus ve dvaceti případech, které jsme zachytili a popsali v dřívějších zprávách.

Variantu lambda je určitě pro odborníky důležité sledovat, a to z hlediska jejího chování a vývoje. Praxe však zatím neposkytuje data, která by dávala důvod se této varianty obávat ani z hlediska průběhu nemoci ani z hlediska rychlosti šíření. V České republice jsou dosud celkem tři potvrzené izolované záchyty, podle dostupných informací se dále nešíří,“ upřesňuje MUDr. Barbora Macková.

Nové linie viru připomínají také důležitost odpovědného cestování, tedy dodržování všech aktuálně platných hygienických pravidel a v případně nutnosti také důsledného dodržení uložené karantény po návratu do ČR. Pomoci omezit šíření viru může tak každý z nás.

TZ_SZU_nove_linie_covid_19