Laboratoře + NRL

Diskriminační PCR testy zaznamenaly ve vzorcích razantní nárůst záchytu mutace L452R, která ukazuje na šíření subvariant BA.4 nebo BA.5

Národní referenční laboratoř (NRL) pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění SZÚ hlásí výrazný posun oproti předchozímu týdnu v zastoupení zachycené specifické mutace L452R. Jde o mezitýdenní procentuální skok ze zhruba 8 procent vzorků vyšetřených diskriminační PCR (8,27 %) v týdnu od 6. do 12. 6. na více než 53 procenta (53,2 %) v týdnu od 13. do 19.6.  Tento posun lze s největší pravděpodobností přičíst nárůstu subvariant omikronu BA.4/BA.5, který ale zatím není potvrzený celogenomovou sekvenací. 


V období od 12. 6. do 19. 6. 2022 (dle data odběru) má NRL k dispozici data 264 hlášených testů diskriminační PCR ze 16 laboratoří.

„Dosavadní výsledky testů metodou PCR naznačují razantní nárůst v zastoupení subvariant BA.4 a BA.5 oproti ostatním variantám.  Opíráme-li se o data z Evropy a o bohužel chudá sekvenační data, je pravděpodobnější, že za tímto nárůstem je spíše šíření BA.5 než BA.4. V souvislosti s šířením této varianty lze očekávat i další nárůst detekcí pozitivních případů infekce covid-19,“ uvádí vedoucí národní referenční laboratoře RNDr. Helena Jiřincová.

Podle celosvětově sdílených údajů v databázích infekčních nemocí považujeme za důležité, že se zatím varianty BA.4 a BA.5 nejeví jako ty, které by zjednodušeně řečeno nějak významně měnily či zhoršovaly průběh infekcí u pacientů. Národní referenční laboratoř ve svých pravidelných týdenních zprávách dlouhodobě upozorňuje, že tyto varianty podle dostupných dat zřejmě unikají virus neutralizačním protilátkám navozeným předchozími onemocněními, včetně onemocnění vyvolaných subvariantami omikronu BA.1 a BA.2. Imunita po prodělání nemoci tedy nemusí být spolehlivou ochranou před infekcí.

Co se týká šíření BA.4 a BA.5 ve světě, dominují tyto subvarianty omikronu například v Portugalsku BA4/BA.5 (75,3 %), Spojeném království 50 % či v Izraeli BA.4 41,8 %.

„Je nutné brát v úvahu, že testování v České republice zaznamenalo masivní útlum, testy už nejsou ani povinné, ani momentálně potřebné pro cestování do některých zemí. Laboratoře v menší míře vyšetřují i diskriminačními PCR, protože toto vyšetření je hrazené ze zdravotního pojištění pouze na základě žádosti lékaře. Snížení počtu vyšetření negativně ovlivňuje počet  sekvenovaných vzorků. Obraz o situaci tedy skládáme nejen z výsledků testů v ČR, ale také z dat v celosvětových databázích, především v GISAID,“ upřesňuje situaci RNDr. Helena Jiřincová.

O veškerých zjištěních samozřejmě informujeme ministerstvo zdravotnictví v pravidelných týdenních zprávách, jejichž plné znění je přístupné i veřejnosti na našem webu: https://www.szu.cz/tema/prevence/celogenomova-sekvenace-v-cr-souhrnna-zprava