Laboratoře + NRL

Dominuje omikron, situace se vyvíjí dle předpokladů

Epidemiologická situace se v současnosti výrazně zhoršuje v nárůstu počtu infikovaných. Varianta omikron se přenáší s vyšší účinností a její podíl přesahuje plošně 95 %. Především v Dánsku a Švédsku rozšířenou subvariantu BA.2 potvrdila dosud celogenomová sekvenace v České republice v 5 případech.


Za posledních 14 dní (tj. od 17. 01. do 30. 01. 2022) bylo v České republice zachyceno 408 520 případů SARS-CoV-2 pozitivních osob, s denním průměrem 29 180 případů, což představuje 14denní incidenci zhruba 3 817 infikovaných na 100 000 obyvatel. Za uvedené období je hlášeno 3 435 hospitalizací. Celkový počet hospitalizací ke konci sledovaného období dosáhl 2 066 osob, z toho 275 mělo vážný průběh.

„Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR přestat vyšetřovat plošně všechny pozitivní vzorky metodou diskriminační PCR je, vzhledem k naprosté převaze omikronu, logické.  Neznamená to ovšem, že lékaři a pacienti zůstanou bez možnosti v indikovaných případech toto vyšetření provést. Na žádost ošetřujícího lékaře při rozhodování o léčbě je vyšetření k dispozici. Postup je shodný jako u dalších laboratorních odběrů a rozborů, které lékaři pro stanovování diagnóz běžně využívají,“ vysvětluje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

„Národní referenční laboratoř doporučuje metodou diskriminační PCR vyšetřit rizikové pacienty určené k podání antivirotické léčby, a to pro případ, že pacient je pozitivní nebo onemocněl v důsledku infekce variantou delta,“ upřesňuje vedoucí NRL RNDr. Helena Jiřincová.

V období od 23. 1. do 31. 1. 2022 má Národní referenční laboratoř k dispozici data 113 215 provedených testů diskriminační PCR ze 100 laboratoří. Ze sady celkem 6470 vzorků, vybraných na základě návodných kombinací mutací dle zkušeností NRL, bylo 88 rozpoznáno jako suspektní BA.2, což představuje zhruba 1,4 procenta těchto vzorků.

K 31. 1. 2022 bylo v ČR celogenomově sekvenováno 25 760 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků.  1 785 sekvenací je s datem odběru mezi 31. prosincem a 31. lednem. V tomto časovém období převažovala varianta omikron z téměř 74 % a zastoupeny byly dále i subvarianty delty.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

SARS CoV-2 podrobná zpráva SZÚ 31. 1. 2022