Laboratoře + NRL

Doporučené mlultiplex PCR soupravy pro detekci mutaci charakterizující emergentní varianty SARS-CoV-2

Brigita_PCR_kity