Laboratoře + NRL

Laboratoře v České republice ani v Evropě zatím nehlásí záchyt varianty B1.1.529

Laboratoře v České republice ani v rámci Evropy v tuto chvíli nehlásí záchyt pozitivního vzorku varianty koronaviru B1.1.529. Národní referenční laboratoř (NRL) Státního zdravotního ústavu i další laboratoře v České republice jsou schopny tuto variantu detekovat.


„V mezinárodní databázi GISAID je v tuto chvíli nahlášeno 66 případů, z toho 58 záchytů varianty B 1.1.529 z Jihoafrické republiky (JAR), 6 z Botswany a 2 hlásí Hong Kong. O vlastnostech této variatny ještě není mnoho známo, míru nebezpečnosti v tuto chvíli není možné komentovat,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

 

Pokud se týká prevence zavlečení varianty B 1.1.529 do ČR, hlavním účinným opatřením je karanténa na vstupu, neboli na všech příletech a příjezdech ze zemí potvrzeného výskytu, a to včetně kontroly přestupů na mezinárodních letištích. Je vhodné ohlídat i transporty v rámci pozemní dopravy.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní zdravotní ústav (SZÚ) jsou přímo napojeni na Systém včasného varování, který pokrývá evropské země i další členské státy v rámci Světové zdravotnické organizace. Tento systém nám zaručuje, že kdyby v některé z členských zemí byla zachycena tato varianta, prakticky ihned o tom budeme v ČR vědět.

 

„Rozhodně je za dané situace potřeba dodržovat všechna mimořádná opatření, která v boji proti pandemii vyhlásilo a aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Osobní odpovědností každého z nás je chovat se tak, abychom minimalizovali riziko nákazy nejen pro sebe, ale i pro své okolí,“ připomíná MUDr. Barbora Macková.