Laboratoře + NRL

Nakažených virem SARS-CoV-2 přibývá, stále dominuje varianta delta a její subvarianty

Varianta delta a její subvarianty stále dominují v pozitivních vzorcích, které procházejí vyšetřeními metodou diskriminační PCR. V podrobné celogenomové sekvenaci pak u celkem 520 vzorků podíl původní delta varianty klesl na 31,5 % na úkor subvariant delty. Ačkoli přibývá nakažených, klinická praxe zatím nehlásí změny v průbězích či projevech nemoci.


V období od 1. do 15. 10. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data z 11 672 provedených testů diskriminační PCR z celkem 81 laboratoří. Na variantu delta, včetně subvariant, připadá přibližně 87 % případů.

Za rok 2021 bylo k 15. 10. v ČR celogenomově sekvenováno 9 820 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 520 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 15. zářím a 15. říjnem. Podíl původní delta varianty v nich klesl na 31,5 % na úkor subvariant delty (delta+). Nově je na vzestupu subvarianta AY.26 a stále dominuje, stejně jako v dalších zemích, subvarianta AY.4.

Ani jedna z variant však zatím, dle klinické praxe, nepředstavuje žádné zásadní změny v chování viru v těle pacienta a tím v průběhu onemocnění.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

SARS_CoV_2_podrobna_zprava_2021_10_15