Laboratoře + NRL

Národní referenční laboratoř jako první v Evropě poskytuje vzorky živého viru varianty omikron k dalšímu výzkumu

V České republice zatím není hlášen žádný další případ varianty omikron. Národní referenční laboratoř (NRL) momentálně jako první v Evropě poskytuje živou virovou kulturu kmene varianty omikron spolupracujícím laboratořím Světové zdravotnické organizace (WHO), aby materiál posloužil k dalšímu výzkumu. V pozitivních vzorcích v České republice nadále v naprosté většině dominuje varianta delta a její subvarianty.


V období od 25. 11. do 3. 12. 2021 má NRL k dispozici data z 55 950 provedených testů diskriminační PCR ze 77 laboratoří. Na variantu delta a její subvarianty připadá dle diskriminační PCR přibližně 98 % pozitivních případů.

Za rok 2021 bylo k 3. 12. v ČR celogenomově sekvenováno 16 002 SARS-CoV-2 pozitivní vzorky. Celkem 555 sekvenací je s datem odběru mezi 3. listopadem a 3. prosincem. Podíl původní varianty delta ve výše uvedeném období klesl na zhruba 4 procenta (3,96 %). Roste naopak podíl subvariant delty. Největší část vzorků, celkem 36%, patří subvariantě AY.43.

Co se týká varianty omikron, k 3. 12. byla potvrzena v Austrálii, Rakousku, Dánsku, Portugalsku, Jihoafrické republice, Kanadě, Spojených státech, Německu, Norsku, Belgii, Švýcarsku, Jižní Korei, Irsku, Ghaně, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Švédsku, České republice, Itálii, Botswaně, Izraeli, Indii, Lesothu, Zimbabwe, Francii a Hongkongu.

Národní referenční laboratoř zasílá v současnosti jako první evropská laboratoř živou virovou kulturu kmene varianty omikron do čtyř laboratoří WHO k dalšímu výzkumu.

„Znalostmi a možnostmi pro kultivaci viru disponuje jen několik laboratoří, mezi nimi právě i Národní referenční laboratoř. Sdílení vzorků napomáhá vývoji nových postupů detekce a léčby, a může například pomoci určit, do jaké míry budou v současné době známé a užívané přípravky účinné i proti omikronu,“ vysvětlila ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

SARS_CoV_2_podrobna_zprava_2021_12_03