Laboratoře + NRL

Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Komentáře k mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19, vypracované jako odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.

Odborne_stanovisko_SLM_diagnostika_COVID_19 (1)