Laboratoře + NRL

Původní varianta delta dále ustupuje vlastním subvariantám, situace se ale výrazně nemění

Podíl původní varianty delta ve výsledcích z celogenomové sekvenace představuje aktuálně zhruba 60 %. Pozorujeme nárůst podílu stejných subvariant delta varianty, které se šíří i v dalších zemích. Z hlediska chování viru v populaci však klinická praxe zatím nehlásí žádné změny. Na základě vyšetření metodou diskriminační PCR pak lze konstatovat, že na variantu delta, a to včetně subvariant, připadá stále přibližně 95 % pozitivních případů.


Za rok 2021 bylo k 17. 9. v ČR celogenomově sekvenováno 7 850 SARS CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 298 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 17. srpnem a 17. zářím. Podíl původní varianty delta v tomto období je 60,1 %. Zaznamenáváme nárůst subvariant delta varianty – AY.4, AY.12, AY.9, AY.5, které se šíří i v dalších zemích. Podíl subvarianty AY.4 vzrůstá na úkor původní delta varianty až na zhruba 20%, podíl AY.9 je zhruba 6 %,  AY.12 představuje 5 % a AY.5 pak 4 % vzorků.

 

Za období od 3. 9. do 17. 9. 2021 má Národní referenční laboratoř k dispozici data ze 4 401 provedených testů diskriminační PCR z celkem 78 laboratoří. Na základě analýzy těchto dat na variantu delta a její subvarianty připadá stále přibližně 95 % případů.

 

„Ačkoli vidíme, že subvarianty delty se už vyskytují ve více než třetině celogenomově sekvenovaných případů, z hlediska chování viru v populaci klinická praxe zatím nehlásí žádné zásadní změny v průběhu onemocnění. Je samozřejmě důležité vývoj situace stále pečlivě monitorovat. V posledních týdnech sledujeme v datech nárůsty počtu nově nakažených covid-19.  Znovu proto připomínám důležitost odpovědného chování každého z nás, dodržování hygienických pravidel a také očkování,“ uvedla ke zprávě NRL ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

 

Celá týdenní zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.  

SARS_CoV_2_podrobna_zprava_2021_09_17_fin