Laboratoře + NRL

SARS-CoV-2: metodický pokyn sledování variant a klíčových mutací

Informace NRL, k 18.3.2021: Metodický pokyn sledování variant a klíčových mutací

SARS_PCR_varianty_metodicke_pokyn_22_2_21_1_