Laboratoře + NRL

SARS CoV-2 podrobná zpráva SZÚ 14. 2. 2022

Národní referenční laboratoř, Oddělení epidemiologie infekčních nemocí a Oddělení biostatistiky pravidelně analyzují data a poskytují MZČR i laboratořím tento týdenní přehledový dokument, jehož cílem je monitorovat šíření variant SARS-CoV-2, které se na území ČR vyskytují, poskytovat informace o nových potenciálních i reálných rizicích v souvislosti s šířením a evolucí viru SARS-CoV-2, poskytovat metodické pokyny vyšetřujícím laboratořím a poskytovat další kvalitativní i kvantitativní informace s cílem připravit na datech založené poklady pro laboratorní šetření a adekvátní nastavení protiepidemických opatření v ČR.

SARS_CoV_2_podrobna_zprava_SZU_2022_02_14