Laboratoře + NRL

SARS CoV-2 podrobná zpráva SZÚ 21. 2. 2022

Pravidelná týdenní podrobná zpráva ke sledování vývoje SARS-CoV-2 na území ČR. V období od 13. 2. do 21. 2. 2022 (dle data odběru) má NRL k dispozici data 32 151 provedených testů diskriminační PCR z 57 laboratoří.  K 21. 2. 2022 bylo v ČR celogenomově sekvenováno 29 698 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků, zdrojem jsou interní data NRL a mezinárodní platforma GISAID. V této databázi je zveřejněno celkem 1 621 sekvenací s datem odběru vzorku mezi  21. lednem a 21. únorem . Zjištěné údaje a grafy jsou rozpracovány v této zprávě.