Laboratoře + NRL

Situace ohledně vývoje variant SARS-CoV-2 je v České republice beze změn, přibývá mladších pacientů

Co se týká variant covid-19 v České republice, situace je de facto stabilní. Stále převládá varianta delta a její subvarianty. Dříve dominantní alfa už se vyskytuje jen zhruba ve 2% pozitivních vzorků vyšetřených metodou diskriminační PCR. Z hlediska chování viru v těle pacienta nehlásí prozatím klinická praxe žádné změny.


V období od 24. 9. do 8. 10. 2021 má Národní referenční laboratoř k dispozici data z 8 304 provedených testů diskriminační PCR z celkem 82 laboratoří. Na základě analýzy těchto dat na variantu delta a její subvarianty připadá stále přibližně 95 % pozitivních vzorků. Dříve dominantní varianta alfa představuje už zhruba jen 2 % detekovaných případů.

Za rok 2021 bylo k 8. 10. 2021 v České republice celogenomově sekvenováno 9 434 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 536 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 8. zářím a 8. říjnem. Podíl původní delta varianty klesl pod 50 % na úkor jejích subvariant.

„Pokud jde o věkového složení pacientů, přibývá mladších ročníků. V lednu až květnu byli nemocní především lidé od 40 do 49 let. Od června pak začala dominovat skupina nakažených mezi 20 až 29 lety a od srpna pozorujeme, že přibývá i nemocných mezi 10. až 19. rokem věku. Tento trend pravděpodobně odráží vliv očkování a také může souviset se sociálním chováním a vyšší společenskou aktivitou mladých lidí,“ vysvětluje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.