Laboratoře + NRL

Situace se v zásadě nemění. Delta a její subvarianty jsou v pozitivních vzorcích zastoupeny zhruba v poměru 50:50

Situace, s ohledem na výskyt variant covid-19, zůstává v ČR prakticky stejná, delta varianta dál ustupuje svým vlastním vývojovým subvariantám. Momentálně se v celogoenomově sekvenovaných vzorcích vyskytují původní delta a její subvarianty zhruba půl na půl. Z hlediska vývoje situace pro pacienty klinická praxe nehlásí změny.


V období od 10. 9. do 24. 9. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data ze 4 965 testů diskriminační PCR z celkem 80 laboratoří. Na variantu delta, včetně subvariant, připadá nadále zhruba 95 % případů vyšetřených metodou diskriminační PCR.

 

Za rok 2021 bylo k 24. 9. v ČR celogenomově sekvenováno 8 430 SARS CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 472 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 24. srpnem a 24. zářím. Podíl původní delta varianty v nich klesl pod 50 % na úkor jejích subvariant.

 

„Z hlediska klinické praxe nemáme nyní hlášeny žádné změny v chování viru ani v průbězích onemocnění a situace se v zásadě nemění,“ uvedla ke sledování vývoje covid-19 ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Celá týdenní zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.  

SARS_CoV_2_podrobna_zprava_2021_09_24