Laboratoře + NRL

Situace v ČR je ohledně vývoje variant COVID-19 beze změn

Na variantu delta a její subvarianty stále připadá zhruba 95 procent všech výsledků z vyšetření pozitivních vzorků metodou diskriminační PCR. Celogenomová sekvenace pak prokazuje, že podíl původní delta varianty klesl pod 50 procent na úkor jejích subvariant, souhrnně označovaných delta+. Situace se poslední týdny de facto nemění.


V období od 17. 9. do 1. 10. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data           z 6 131 provedených testů diskriminační PCR z celkem 81 laboratoří. Na základě analýzy těchto dat na variantu delta včetně subvariant připadá stále přibližně 95 % pozitivních případů vyšetřených diskriminační PCR (viz tab. 1 podrobné zprávy). Dříve dominantní varianta alfa se vyskytuje kolem 2% vzorků.

 

Za rok 2021 bylo k 1. 10. 2021 v ČR celogenomově sekvenováno 8 874 SARS CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 514 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 1. zářím a 1. říjnem.

Podíl původní varianty delta klesl na 44,2 %. Zaznamenáváme nárůst subvariant delta varianty – AY.4, AY.26, AY.9, AY.5, které se šíří i v dalších zemích. Nejčastěji zastoupenou  subvariantou je AY.4, která představuje 31,1 % pozitivních vzorků testovaných celogenomovou sekvenací.

 

„Subvarianta AY.4 ani další subvarianty nevykazují zatím, podle poznatků klinické praxe, pro pacienta žádné zásadní změny v průběhu onemocnění. Situace v České republice je tak v posledních týdnech z hlediska chování covid-19 stabilní,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Podrobná zpráva NRL je příloho této tiskové zprávy.

SARS_CoV_2_podrobna_zprava_2021_10_01