Laboratoře + NRL

Situace ve výskytu variant covid-19 je v ČR prakticky beze změn, dále dominuje subvarianta delty AY.4

Nejsilnější subvariantou v České republice je stále delta AY.4, která v celogenomové sekvenaci představuje zhruba čtvrtinu sledovaných pozitivních vzorků. Celkově varianta delta a její subvarianty (označované AY.x), nadále ve vzorcích z diskriminační PCR představují téměř 95 procent. Co se týká chování viru, klinická praxe zatím nehlásí žádné zásadní změny v průbězích onemocnění u sledovaných pacientů.


V období od 15. 10. do 29. 10. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data z 34 979 provedených testů diskriminační PCR z celkem 83 laboratoří. Na variantu delta a subvarianty připadá přibližně 94,5 % pozitivních případů (viz tab. 1 podrobné zprávy NRL).

Za rok 2021 bylo k 29. 10. 2021 v ČR celogenomově sekvenováno 11 379 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 772 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 22. zářím a 22. říjnem. Podíl původní varianty delta za období 29. 9. – 29. 10. je 42,4 %. Zaznamenáváme nárůst subvariant delta varianty – AY.4, AY.33 a AY.39, které se šíří i v dalších zemích. Podíl subvarianty AY.4 za dané období je přibližně 26 %, podíl AY.33 přesahuje 7 % a podíl AY.39 tvoří přes 6 % pozitivních vzorků.

Rostoucí počet nakažených i hospitalizovaných znovu vyžaduje od nás všech, abychom věnovali zvýšenou pozornost dodržování platných hygienických pravidel. Je rozhodně na místě nechat se očkovat, nepodceňujme ani nošení správně nasazených vhodných respirátorů a pravidelně si tuto ochranu úst a nosu měňme.  Nezapomínejme ani na hygienu rukou. Odpovědným chováním chráníme sebe i své blízké,“ připomněla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

SARS_CoV_2_podrobna_zprava_2021_10_29 (1)