Laboratoře + NRL

Stále dominuje varianta delta včetně subvariant

Dle výsledků vyšetření metodou diskriminační PCR z celkem 72 laboratoří napříč Českou republikou převažuje varianta delta přibližně v 95 % pozitivních vzorků. Na všechny ostatní varianty, včetně dříve dominantní varianty alfa, připadá kolem 1 % záchytů. Celogenomové sekvenace za srpen pak ukazují podíl původní varianty delta zhruba 77 %. Na subvarianty delty, obecně označované jako delta +, připadá aktuálně zhruba 20% nálezů.


„Subvarianty delta už vědci označují jen čísly, nedostávají speciální jména dle písmen řecké abecedy, protože patří pod stejnou vývojovou linii. Takové vzorky  laboratoře zahrnují pod označení delta plus. Subvarianty delta zatím v praxi nenasvědčují žádné zásadní změně průběhu onemocnění. Jedná se tedy o zpřesnění klasifikace viru a odborné označení s ohledem na potřebu dále vývoj viru co nejpodrobněji sledovat.  U některých vzorků nelze bohužel určit variantu rovnou z diskriminační PCR a je nutné je dodatečně určit časově náročnější a přesnější metodou celogenomové sekvenace,“ vysvětluje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Za rok 2021 bylo k 20. 8. 2021 v ČR celogenomově sekvenováno celkem 6 770 SARS CoV-2 pozitivních vzorků. V posledním týdnu šlo o 295 vzorků, 130 z nich má srpnové datum odběru.

Podíl původní varianty delta je v měsíci srpnu 76,9 %. Nově zaznamenáváme, dle celogenomové sekvenace, nárůst podílu subvariant delty.

Subvarianty delty spadají pod celkové označení delta +. Konkrétní záchyty v ČR vědci rozlišují jako AY.12 a AY.4. Jejich výskyt hlásí také například Izrael, Amerika, nebo Spojené království. Podíl subvarianty AY.4 v ČR je 13,2 %, AY.12 pak 7 %. V souhrnu tedy zhruba 20% celogenomově osekvenovaných srpnových vzorků přiřazujeme variantě delta +. Skupina delta +, do které vědci řadí všechny subvarianty delty (s označením AY.x), je tedy vývojově odvozena od delta varianty.

V rámci diskriminačních PCR pak bylo od 6. 8. do 20. 8. 2021 vyšetřeno a nahlášeno do systému ISIN 2105 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Suspektní záchyt varianty delta v nich představuje kolem 95 %.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

Podrobna_zprava_ke_dni_20._8._2021