Laboratoře + NRL

V ČR dominuje subvarianta covid-19 s označením delta AY.4. Ačkoli přibývá nakažených, klinická praxe nehlásí změny

Dominantní variantou SARS-CoV-2 v České republice zůstává delta a její subvarianty. Nejsilnější subvariantou je delta AY.4. Národní referenční laboratoř (NRL) eviduje také dva vzorky subvarianty AY.4.2, která se rychle šíří například ve Velké Británii. Probíhají odborné diskuse o vlastnostech této subvarianty. Zatím však klinická praxe nehlásí žádné zásadní změny v chování viru s ohledem na pacienty.


„Nakažených covid-19 den ode dne přibývá a pozorujeme nárůst subvarianty AY.4, která vznikla vývojem viru z původně dominantní delty. U AY.4 dochází k další evoluci a vzniku nových subvariant. Jednou z nich je AY.4.2, která se momentálně rychle šíří například ve Velké Británii.  Probíhá diskuze, zda je nakažlivější než původní varianta delta. Jednoznačnou odpověď zatím odborníci neznají. V ČR byly dosud zachyceny celogenomovou sekvenací 2 vzorky AY 4.2. Klinická praxe dosud nehlásí žádné zásadní změny v chování viru ani v průbězích onemocnění u sledovaných pacientů,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

V období od 8. 10. do 22. 10. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data z 19 793 provedených testů diskriminační PCR z celkem 81 laboratoří. Na variantu delta a subvarianty připadá dle diskriminační PCR přibližně 94 procent  pozitivních případů (viz tab. 1 podrobné zprávy NRL).

Za rok 2021 bylo k 22. 10. v ČR celogenomově sekvenováno 10 347 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 527 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 22. zářím a 22. říjnem. Podíl původní varianty delta za toto období je přibližně čtvrtinový. Zaznamenáváme nárůst subvariant delta varianty, které se šíří i v dalších zemích. Největší podíl vzorků připadá na subvariantu delty s označením AY.4, jde o zhruba 36 procent.

 

Podrobná zpráva NRL je příloho této tiskové zprávy.

Podrobná zpráva ke dni 22. 10. 2021