Laboratoře + NRL

V ČR i v Evropě dále dominuje táž subvarianta delta varianty, vědci ale zpřesnili její označení na AY.43

V současné době se v České republice situace ohledně variant viru SARS-CoV-2 výrazně nemění. Dominantní je stále delta varianta, jen dominující subvarianta nově získala od vědců na mezinárodní platfromě Gisaid přesnější označení AY.43. Klinická praxe zatím nehlásí změny v chování viru a průbězích onemocnění u sledovaných pacientů.„V předchozích zprávách Národní referenční laboratoře byla dominující forma původce covid-19 označena jako subvarianta delta varianty AY.4. Nově ji vědci rozdělili do přesněji pojmenovaných množin tak, aby označení lépe odpovídalo struktuře viru podle mezinárodního klasifikačního systému. V České republice i v Evropě tedy stále dominuje táž subvarianta delta varianty, která byla nejsilnější už před týdnem. Označena je nově AY.43. Původní označení AY.4 zůstalo zachováno, ale dle zpřesněného rozlišování subvariant delty už pod toto konkrétní pojmenování patří menší procento sekvenovaných pozitivních vzorků,“ 
vysvětlila ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

 

V období od 22. 10. do 05. 11. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data z 51 726 provedených testů diskriminační PCR z celkem 84 laboratoří. Na variantu delta (včetně subvariant AY.x) připadá podle výsledků přibližně 97% (97,1 %) pozitivních případů.

 

Za rok 2021 bylo k 5. 11. v ČR celogenomově sekvenováno 12 058 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 889 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 5. říjnem a 5. listopadem.
Podíl původní varianty delta za toto období je 16,2 %. Dle celogenomové sekvenace zaznamenáváme nárůst subvariant delta varianty – AY.43, AY.4, AY.39, které se šíří i v dalších zemích. Podíl subvarianty AY.43 dosahuje téměř 47% (46,57 %) a jde v tuto chvíli o dominantní subvariantu v ČR i v Evropě. Podíl AY.4 je na zhruba 10 % (9,9 %) podobně jako a AY.39 (9,42 %). Podíl dalších subvariant delty představuje méně než pět procent u každé z nich.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

Sars_CoV_2_podrobna_zprava_2021_11_05