Laboratoře + NRL

V ČR nadále dominuje SARS-CoV-2 varianta delta a její subvarianty

Z hlediska zastoupení variant viru SARS-CoV-2 v ČR se situace prakticky nemění, dominuje varianta delta a její subvarianty. V rámci Evropy se začíná objevovat další subvarianta delty, označovaná AY 4.2. V ČR laboratoře zatím zachytily tři pozitivní vzorky AY 4.2. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se na tuto subvariantu nyní zaměřuje a zjišťuje, zda může být odolnější proti očkování či léčbě.


„Ostře sledované je nyní chování subvarianty AY 4.2, jejíž výskyt mírně narůstá v evropských zemích, například ve Velké Británii. Podle dostupných výsledků studií tato subvarianta vykazuje vyšší transmisibilitu, neboli snadnější přenos, ale přibližně stejnou odolnost vůči virus-neutralizačním protilátkám jako ostatní subvarianty delta. Zvýšení této odolnosti může vykazovat varianta nesoucí navíc i mutaci E484K. Metodický pokyn Národní referenční laboratoře SZÚ na situaci reaguje a doporučuje sledovat výskyt E484K při testech metodou diskriminační PCR. Tato kombinace se ale zatím v sekvenovaných pozitivních vzorcích v ČR neobjevila,“ upřesnila ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková.

„České laboratoře v rámci mutace delta celogenomově sekvenovali celkem 7 176 vzorků a v žádném z nich dosud nenašly subvariantu E484K,“ potvrdila také vedoucí Národní referenční laboratoře RNDr. Helena Jiřincová.

V období od 2. 11. do 12. 11. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data z 56 047 provedených testů diskriminační PCR z celkem 80 laboratoří. Na variantu delta a její subvarianty připadá přibližně 98 % pozitivních případů.

Za rok 2021 bylo k 12. 11. v ČR celogenomově sekvenováno 13 110 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 1000 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 12. říjnem a 12. listopadem. Podíl původní varianty delta za toto období je 9,0 %. A zaznamenáváme nadále nárůst subvariant delta varianty. Největší podíl v pozitivních vzorcích má subvarianta AY.43 na kterou připadá 41,3 % detekcí.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

SARS_CoV_2_podrobna_zprava_2021_11_12