Laboratoře + NRL

Varianta delta je v ČR dominantní z 80 – 90 procent

Dle kumulativních celorepublikových dat dostupných za poslední dva týdny bylo v 71 laboratořích napříč Českou republikou vyšetřeno celkem 2186 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků a určena příslušnost k variantě viru. Na základě kombinovaných dat z celogenomové sekvenace a diskriminačního PCR lze konstatovat, že varianta delta dominuje na celém území ČR, a to z 80 – 90 %. Nově evidujeme také podezření na záchyt případů delta plus varianty, která se dosud v ČR potvrdila pouze v jediném případě. Toto podezření na další výskyt musí ještě potvrdit sekvenace.


Varianta delta je dle Public Health England zhruba o 60% nakažlivější oproti alfa variantě, která je i v České republice na ústupu. Při pohledu na vývoj ve Spojeném Království data (GISAID) ukazují, že delta varianta tam byla ve větší míře přítomná již od dubna 2021, ale masivní rozvolnění opatření vyvolalo v červenci novou epidemickou vlnu. „Na místě je tedy nepodceňovat prevenci a dodržovat veškerá hygienická opatření. Každý z nás může pomoci zodpovědným přístupem omezovat šíření covid-19 v České republice, a to například i tím, že se nechá očkovat,“ připomíná ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Na základě hlášení PCR dat jsme zaznamenali také dvacet SARS-CoV-2 pozitivních vzorků, které mohou odpovídat nové variantě delta+. Vzorky zachytila laboratoř z Karlovarského kraje a odeslala je na celogenomovou sekvenaci, kde se příslušnost k variantě buď definitivně potvrdí, nebo vyvrátí. Nelze tedy zatím s jistotou říci, zda skutečně jde o tuto variantu. Vyčkáme na výsledky sekvenace. Prozatím klinická praxe ani neposkytuje dostatečná data o tom, jak se chování varianty delta+ liší od původní delta varianty.

 

Kompletní hlášení NRL je přílohou této tiskové zprávy.

Pravidelna_zprava_NRL_k_mutacim_SARS_CoV_2_26.7.