Laboratoře + NRL

Varianta delta v ČR dominuje

Na základě výsledků z celorepublikově hlášených dat z diskriminačních PCR za poslední dva týdny lze říci, že varianta delta je celoplošně dominantní a to ze 70 až 80 procent. Nově byl zachycen výskyt delta+ (AY.1.) varianty v Jihomoravském kraji. Jde o jediný záchyt v ČR. Britská varianta, která byla dominantní v minulosti, je nyní zastoupena zhruba z 10 procent, jihoafrická a brazilská varianta se vyskytují ojediněle.


Laboratoře z celé republiky za poslední dva týdny vyšetřily celkem 1405 ze zachycených SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Na základě dat z různých testovacích sad byla určena příslušnost ke konkrétní variantě viru. Hlášení laboratoří do Informačního systému infekční nemoci (ISIN), který spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se významně zlepšilo a data tak začínají poskytovat potřebný celorepublikový přehled.

„Co se týká v České republice nově zachycené varianty, která nese označení delta plus, v Evropě se tato varianta vyskytla poprvé v dubnu v Anglii a dosud bylo v Evropě osekvenováno 196 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků s tímto genomem. Nakaženou je třicetiletá žena z Jihomoravského kraje. Případ šetřila příslušná Krajská hygienická stanice a další výskyt onemocnění nebyl zaznamenán,“ upřesňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Podle údajů za poslední dva týdny se varianta delta plus v Evropě (dle GISAID) nejčastěji vyskytuje v Polsku a Portugalsku. V současnosti nejsou publikována data zda se tato varianta chová jinak, má jiný klinický průběh, nebo jaká jsou její rizika oproti variantě delta.

Podrobná týdenní zpráva Národní referenční laboratoře je přílohou této tiskové zprávy a pravidelně je zveřejňována i na webu SZÚ.

Celková zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.

Varianta_delta_v_CR_dominuje