Laboratoře + NRL

Vyjádření Státního zdravotního ústavu (SZÚ) k nesprávně uváděným informacím na internetu a v médiích

Dementi_SZU_vyjadreni_10122020