Laboratoře + NRL

Výskyt delta mutace COVID-19 se v ČR se mírně zvyšuje

Ke dni 2. 7. 2021 bylo za ČR osekvenováno a do GISAID vloženo 4 830 celogenomových sekvencí. V týdnu od 28. 6. do 2. 7. laboratoře prokázaly celkem 6 nových případů mutace delta z nově osekvenovaných 22 vzorků, a to čtyři případy v Jihomoravském kraji a dva v Praze.


„Detekce varianty delta v ČR mírně narůstá, byť nelze ještě pozorovat jasný vzestupný trend. Je pravděpodobné, že vzestupný trend může pokračovat i přes přijatá opatření proti importu viru na naše území,“ shrnula aktuální výsledky vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění RNDr. Helena Jiřincová.

Vzrůstající trend výskytu mutace delta ukazuje i 70% detekce této varianty v rámci diskriminačních testů PCR vůči 30% průkazu varianty alfa, tedy britské varianty. „Když jdete na test PCR, odevzdáte vzorek. Když tento vzorek vyjde pozitivní, tak je dále vyšetřen právě metodou diskriminační PCR. Ta má za úkol zjistit, zda u tohoto pozitivního vzorku je přítomna některá z mutací koronaviru. Tedy, pokud hovoříme o záchytu 70 procent varianty delta u diskrimnačních PCR testů, jedná se o procenta nikoli z čísla všech provedených PCR testů, ale pouze z té části testů, které byly jednoznačně pozitivní,“ vysvětluje rozdíl mezi klasickým a diskriminačním PCR testem ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

V rámci vzorků zaslaných z laboratoří v tomto týdnu do NRL na diskriminační PCR bylo provedeno vyšetření 106 vzorků, přičemž v 73 případech se jedná o variantu delta, ve 3 případech o suspektní variantu P1 nebo jinou variantu nesoucí mutaci E484K, a ve 30 případech o variantu alfa. Poměry variant v rámci diskriminačních PCR mohou být zkresleny malými čísly a cíleným výběrem.

zprava_NRL_2_7_21