Laboratoře + NRL

WGS – DISKRIMINATIVNÍ PCR v České republice

Prezentace s údaji o strategii WGS, souhrny údajů z WGS, přehledy variant zjištěných v České republice v roce 2021 a dalšími.


WHO_CZech_WGS_PCR_strategy_24_06_21