Laboratoře + NRL

Zpráva o výsledcích EHK SARS-CoV-2 – 2020

Vzorky k testování připravila Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění. NRL připravila celkem 9 vzorků po 1 ml.

Zprava_EHK_SARS_2020_str_1