Neinfekční nemoci

Nemoci pohybového aparátu

Klíčová fakta

  • Přibližně 1,71 miliardy lidí na celém světě má onemocnění pohybového aparátu.
  • Onemocnění pohybového aparátu celosvětově nejvíce přispívají k invaliditě, přičemž ve 160 zemích na světě je hlavní příčinou invalidity bolest v dolní části zad.
  • Muskuloskeletální obtíže výrazně omezují pohyblivost a obratnost, což vede k nižší kvalitě života, předčasnému omezení pracovních schopností a omezení společenského života.
  • V důsledku stárnutí populace se zvyšuje počet lidí žijících s onemocněním pohybového aparátu a souvisejícími funkčními omezeními.
  • Klíčovou intervencí veřejného zdraví doporučenou pro zlepšení zdravotních výsledků u všech chronických onemocnění je fyzická aktivita a klíčovou složkou zdravého stárnutí je udržení mobility.

Kdy je pohyb zdravý

Chůze a její účinky na tělo


Muskuloskeletální zdraví souvisí s funkčním stavem svalů, kostí, kloubů a přilehlé pojivové tkáně, což má vše vliv na výkonnost pohybového aparátu. Postižení pohybového aparátu zahrnuje více než 150 různých onemocnění/stavů, které jsou typicky charakterizovány bolestí (často přetrvávající) a omezením pohyblivosti. Bolest ve strukturách pohybového aparátu je nejběžnější formou (nerakovinné) bolesti.

Obtíže pohybového aparátu se objevují v průběhu celého života – od dětství až po starší věk. Zahrnují stavy, které vznikají náhle a jsou krátkodobé (jako jsou zlomeniny, podvrtnutí a zhmožďěniny spojené s bolestí a omezením pohybu), až po dlouhodobé stavy, jako je chronická bolest, zejména dolní části zad a oblasti krční páteře, artritické bolesti zejména v oblasti kolen nebo kyčlí. Mezi další přispěvatele k celkové zátěži muskuloskeletálními onemocněními patří následky zlomenin, osteoartróza, bolesti v oblasti krční páteře, amputace, revmatoidní artritida a dna.

Onemocnění pohybového aparátu často probíhají současně s chronickým neinfekčním onemocněním. Metaanalýza 13 kohortových studií (n=2 686 113 osob) publikovaná v roce 2018 prokázala, že lidé s onemocněním pohybového aparátu mají o 17 % vyšší pravděpodobnost rozvoje jiného chronického onemocnění, silná vazba byla zjištěna mezi osteoartritidou a kardiovaskulárním onemocněním. Prevence a včasná léčba onemocnění pohybového aparátu u lidí s dlouhodobými obtížemi pohybového aparátu mohou hrát významnou roli v prevenci dalších chronických onemocnění (1).

I když se výskyt onemocnění pohybového aparátu zvyšuje s věkem, často jsou postiženi i mladší lidé v produktivním věku. Například bolest v křížové oblasti je hlavním důvodem předčasného odchodu do invalidního důchodu. Společenský dopad předčasného odchodu do důchodu z hlediska přímých nákladů na zdravotní péči a nepřímých nákladů (tj. absence v práci nebo ztráta produktivity) je obrovský. S problémy pohybového aparátu se setkáváme již také u dětí, mezi nejzávažnější stavy patří například dětská autoimunitní zánětlivá onemocnění, jako je juvenilní artritida. Prognózy ukazují, že počet lidí s bolestmi v dolní části zad bude v budoucnu narůstat, a to rychleji v zemích s nízkými a středními příjmy (2).

 

Zdroj: Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22
1. Williams A, Kamper SJ, Wiggers JH, O’Brien KM, Lee H, Wolfenden L, Yoong SL, Robson E, McAuley JH, Hartvigsen J, Williams CM. Musculoskeletal conditions may increase the risk of chronic disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. BMC Medicine 2018;16:167 https://doi.org/10.1186/s12916-018-1151-2
2. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet 2018; 391: 2356–67.