Biocidní přípravky

Důležité odkazy k tématu biocidy a onemocnění Covid-19

■ European Chemicals Agency (Covid-19 ECHA)

Stránky agentury ECHA, které jsou podporou pro státy EU/EHP a výrobce dezinfekcí. Na těchto stránkách lze najít informace o účinných látkách, které jsou schválené nebo jsou zahrnuté v programu přezkoumání pro biocidy typů PT1 a PT2, tj. dezinfekční prostředky pro osobní hygienu a dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat. Stejně tak je tam uveden seznam biocidů povolených podle BPR, u kterých je deklarovaný virucidní účinek.

■ European Centre for Disease Prevention and Control (Covid-19 ECDC)

Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2

Dokument ECDC poskytuje členským státům EU/EHP pokyny ohledně čištění prostředí ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních během pandemie Covid-19. Více viz. https://szu.cz/tema/prevence/dezinfekce-prostredi-ve-zdravotnickych-a-nezdravotnickych

■ World Health Organisation (Covid-19 WHO)

Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations

Dokument s doporučeným postupem Světové zdravotnické organizace pro přípravu přípravků určených pro hygienické drhnutí rukou.

■ Státní zdravotní ústav – Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2

SZÚ kontinuálně sleduje neustále se vyvíjející situaci kolem výskytu nového koronaviru.