Biocidní přípravky

Pokyny pro hodnocení účinných látek a biocidních přípravků

U účinných látek a biocidních přípravků se posuzují fyzikálně chemické vlastnosti, účinnost, vliv na lidské zdraví a zdraví zvířat, vliv na životní prostředí. K tomu účelu jsou na stránkách ECHA zveřejněné základní pokyny, na jejichž vytvoření se podílejí členské státy, průmyslové subjekty a další odborníci. Vedle základních pokynů existují i další, specifické pokyny pro hodnocení např. endokrinní disrupce, technické ekvivalence (Část V).

Aplikovatelnost pokynů je rozdílná pro hodnocení účinných látek a biocidních přípravků. Pro hodnocení účinných látek lze použít technické pokyny, které byly zpřístupněny všem zúčastněným stranám nejméně šest měsíců před předložením CAR (Competent Authority Report) agentuře ECHA. Při hodnocení biocidních přípravků lze použít jen ty technické pokyny, které byly uvedeny 2 roky před podáním žádosti.

Struktura pokynů vydaných ECHA pro hodnocení účinných látek a biocidních přípravků:

Část I. Identita účinné látky / fyzikálně-chemické vlastnosti / analytické metody

Část A+B+C: Požadavky na informace, hodnocení a posouzení

 

Část II. Účinnost

Část A: Požadavky na informace

Část B+C: Hodnocení a posouzení

Část III. Lidské zdraví

Část A: : Požadavky na informace

Část B+C: Hodnocení a posouzení

 

Část IV. Životní prostředí

Část A: : Požadavky na informace

Část B+C: Hodnocení a posouzení

 

Část V. Specifické pokyny

 

Stávající verze pokynů lze dohledat na příslušných stránkách ECHA.

Předchozí verze pokynů k nařízení BPR a také přechodné pokyny.

Kromě pokynů se pro hodnocení používají také tzv. TAB (Technical Agreement for Biocides = Technické dohody o biocidech), které poskytují informace o výsledku dohod uzavřených v rámci pracovních skupin Výboru pro biocidní přípravky (WG). Jsou to informace, které je třeba dodržovat při hodnocení biocidních přípravků, i když ještě nebyly zaneseny do pokynů a na zařazení do pokynů teprve čekají.