Biocidní přípravky

Užitečné odkazy

Seznam biocidních přípravků oznámených podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb.  (v češtině)

Rozhraní veřejného webu slouží pro širokou veřejnost za účelem informování o povolených a oznámených biocidních přípravcích v České republice. Je zde možné nahlížet na detaily k biocidnímu přípravku, jako například na informace o oznamovateli zodpovědném za dodávání na trh, obsah a množství účinných látek, typ přípravku, pro koho je přípravek určen apod.

● Databáze biocidních přípravků agentury ECHA (v angličtině)

Pomocí této databáze můžete zjistit, zda a kde je přípravek v EU  povolený, jaká je jeho účinná látka a další hlavní složky a o jaký typ přípravku se jedná. Je zde také k dispozici souhrn vlastností biocidního přípravku obsahující další informace o přípravku, jako jsou standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení, povolená použití a pravidla pro používání.

V současné době nejsou v databázi uloženy všechny biocidní přípravky. Pokud nějaký přípravek není dohledatelný, pravděpodobně se jedná o přípravek, který obsahuje účinnou látku, která na evropské úrovni nebyla ještě vyhodnocena. Předpokládá se, že program přezkumu bude dokončen do roku 2024.

● Biocidy – OECD (v angličtině)

Odkaz na sekci zabývající se biocidy v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

● Co je to biocid? (v češtině)

Odkaz na stránky ECHA určených pro běžné spotřebitele.