Elektromagnetické pole

Elektrické rozvody v domácnostech

Elektrické rozvody v domácnostech generují elektrické a magnetické pole o frekvenci 50 Hz. V každém konkrétním druhu vedení je maximální velikost proudu, která jím může protékat, omezena a jednoduchým způsobem lze ukázat, že nejvyšší přípustné hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, jsou dodrženy i v těsné blízkosti vodičů. Nejvyšší přípustná hodnota je dodržena, expozice elektromagnetickému poli nemá na člověku žádné zdravotní účinky, a to ani při časově neomezené expozici. Více informací zde: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACE-NRL-c.-12-2002.pdf