Elektromagnetické pole

Fyzikální základy

Každé těleso o teplotě vyšší než absolutní nule a každé těleso protékané elektrickým proudem generuje elektromagnetické pole. Toto pole se od svého zdroje může šířit ve formě elektromagnetické vlny, se vzdáleností rychle slábne. Při dopadu na hmotu může zvýšit tepelný pohyb jejich částic nebo, v případě vodivého prostředí, v něm indukovat elektrické proudy. Pokud nemá dopadající záření vyšší energii než je hranice ionizace dané látky, nemůže v ní způsobit chemické změny. Nejnižší hranice ionizace je 8 ∙10-19 J a odpovídající frekvenci, resp. vlnovou délku –  9,4∙1014 Hz, resp.  250 nm, což opdovídá ultrafialovému záření – určuje hranici mezi neionizujícím a ionizujícím zářením.