Elektromagnetické pole

Komunikační technologie – wi-fi, bluetooth, RFID

Všechny volně využívané komunikační technologie, jako je Wi-fi, bluetooth, či RFID, musí splňovat expoziční limity jako jakékoli jiné zařízení emitující neionizující záření. Maximální vysílané výkony jsou u těchto technologií omezené technologicky a lze poměrně jednoduchými výpočty ukázat, že expoziční limity jsou dodrženy i v těsné blízkosti antén těchto vysílačů. Nejvyšší přípustná hodnota je dodržena, expozice elektromagnetickému poli nemá na člověku žádné zdravotní účinky, a to ani při časově neomezené expozici. Více informací zde: https://docplayer.cz/16464734-Expozice-elektromagnetickym-polim-v-okoli-vysilacu-novych-technologii-pavel-buchar-elmag-szu.html