Fyziologické

Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik

Jedná se o materiál věnovaný hodnocení ergonomických rizik se zaměřením na rizika vedoucí k poškození pohybového aparátu.


Materiál je určen především zaměstnavatelům a dozorovým orgánům působícím v oblasti BOZP k usnadnění jejich orientace v této složité problematice, ke správnému vytipování zdravotních rizik a k vhodnému nasměrování nápravných opatření k jejich omezení.

Kromě orientačních checklistů, které jsou vodítkem pro vyhledávání ergonomických rizik, materiál obsahuje i cheklisty pro vyhodnocování důležitých parametrů pracovního místa a pracoviště. Součástí materiálu jsou i nové hodnotící metody, z nichž lze vycházet při posuzování možného rizika poškození zdraví z práce.

Materiál zpracovaný NRP pro fyziologii a psychofyziologii práce SZÚ/CPL ke stažení – Ergonomické checklisty (verze unor2008) Ergonomické checklisty (verze únor 2008) (4,19 MB)

19. únor 2007 | MUDr. Jana Hlávková, Mgr. Alena Valečková