Psychologické

Psychická pracovní zátěž

Psychická zátěž v pracovním prostředí patří mezi sledované a hodnocené faktory práce a pracovních podmínek.

Psychická zátěž v pracovním prostředí patří mezi sledované a hodnocené faktory práce a pracovních podmínek.

Výzkumem a dlouholetou praxí byla ověřena rizikovost několika základních kriterií a oblastí (markerů, subfaktorů) pracovních podmínek z hlediska psychické zátěže. Patří k nim:

  1. časový tlak a intenzita práce
  2. vnucené pracovní tempo
  3. monotonie
  4. nároky v oblasti komunikace a kooperace
  5. práce v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu a noční práce
  6. vlivy narušující soustředění (nejčastěji hluk-nutné posouzení nejen z hlediska intenzity, ale i kvality)
  7. odpovědnost hmotná a organizační
  8. riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob
  9. pracovní podmínky (práce vykonávané na dislokovaných pracovištích, spojené se sociální izolací)
  10. šikana, mobbing a další problémy ve vztazích na pracovišti

Jednotlivá kritéria a oblasti pracovních podmínek jsou využívána ke kategorizaci prací z hlediska faktoru psychická zátěž (obsahuje je i platná legislativa).

Kvalifikované posouzení psychické zátěže náleží odborníkovi, neboť se, kromě zmíněných kritérií, hodnotí i další stresory, obsah práce, její časové charakteristiky a další nezbytné okolnosti včetně posuzování osobnostních charakteristik zaměstnanců, jež náleží psychologovi.

 

Kategorizace prací z hlediska faktoru psychická zátěž

viz položka Kategorizace prací a platné nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 

Zpracovala:  PhDr. V. Blažková (únor 2008)