Podpora zdraví na pracovišti

Kampaň SLIC – Psychosociální rizika na pracovišti

1. Tisková zpráva

2. Materiály
Dotazník pro zaměstnance Dotazník pro zaměstnance
Dotazník pro zaměstnavatele Dotazník pro zaměstnavatele
Kontrolní seznam Kontrolní seznam
Posouzení psychosociálních rizik
Posouzení psychosociálních rizik
Kontrolní seznam: Stres při práci Kontrolní seznam: Stres při práci
Záznam ze šetření Záznam ze šetření
Vzorový dopis pro podniky Vzorový dopis pro podniky

3. Prezentace
Představení projektu - MUDr.Vladimíra Lipšová Představení projektu – MUDr.Vladimíra Lipšová
Prevence rizik Prevence rizik
Prevence rizik 2 Prevence rizik 2
Psychosociální rizika a jejich dopad Psychosociální rizika a jejich dopad

4. http://www.av.se/slic2012/

5. Prezentace ze semináře k ukončení kampaně
Průběžné výsledky Průběžné výsledky
Průběh projektu - průběžné výsledky Průběh projektu – připomínky hodnotitelů
Průběh projektu - co jsme se dozvěděli Průběh projektu – co jsme se dozvěděli

6. Prezentace z 49. konzultačního dne
Využití projektu SLIC 2012 Využití projektu SLIC 2012
Závěry kulatého stolu 4.10. 2012 k průběhu české kampaně SLIC Závěry kulatého stolu 4.10. 2012 k průběhu české kampaně SLIC
Závěrečné výsledky Závěrečné výsledky

7. Finální konference SLIC Stockholm
Program konference Program konference
Výsledky kampaně Psychosociální rizika na pracovišti Výsledky kampaně Psychosociální rizika na pracovišti (33,50 KB)