Podpora zdraví na pracovišti

Metodika ke zjištění psychosociálních problémů na pracovišti

Účelem dotazníků je poskytnout orientační informaci, zdali se na pracovišti vyskytují problémy způsobující stres a nespokojenost. Pokud taková zjištění přinesou, je třeba na jejich základě přistoupit k dalšímu podrobnějšímu zjišťování (rozhovory se zaměstnanci a zaměstnavateli), čeho se stížnosti týkají.

Třetí fáze by měla po dohodě se všemi účastníky přinést návrhy k nápravě.

Dotaznik_kontrolni_seznam_hodnoceni.doc (117,00 KB)
Dotaznik_pro_zamestnance_anonymni.doc (49,50 KB)
Dotaznik_pro_zamestnavatele.doc (47,50 KB)
Dotaznik_pro_zamestnavatele_Stres_pri_praci.doc (68,00 KB)