Podpora zdraví na pracovišti

Anketa Stárnoucí pracovníci

Posunutí hranice odchodu do důchodu vyžaduje přípravu.
Která z následujících možností je podle Vás nejdůležitější pro úspěšné prodloužení pracovního života?

Jiná důležitá opatření, prosím uveďte: