Podpora zdraví na pracovišti

Evropská síť podpory zdraví na pracovišti

Evropská síť podpory zdraví na pracovišti (ENWHP)

Evropská síť podpory zdraví na pracovišti je neformální síť národních zdravotních a bezpečnostních institucí, institucí podpory zdraví, zdravotních pojišťoven, atd.

Členové a partneři ENWHP mají za cíl zlepšení ochrany a zdraví zaměstnanců. Vzájemná spolupráce s partnerskými organizacemi v rámci ENWHP by měla přispívat k propagaci dobré praxe a k jejímu prosazovaná na pracovištích. Mezi hlavní oblasti činnosti podpory zdraví na pracovišti je životní styl zaměstnanců, problematika stárnoucích pracovníků, firemní kultura (vedení zaměstnanců, rozvoj zaměstnanců), rovnováha mezi pracovním a rodinným životem, duševní zdraví, stres, společenská odpovědnost, atd.

Podpora zdraví je zakotvena v základním dokumentu ENWHP, tzv. Lucemburské deklaraci o podpoře zdraví na pracovišti v Evropské unii, která byla podepsána členskými organizacemi sítě v roce 1997 a aktualizována v roce 2005.

Od 1.1.2006 funguje naše pracoviště jako Národní kontaktní centrum (National contact office) Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti (ENWHP) a podílí se na organizaci Národní sítě podpory zdraví na pracovišti ČR.

Dokumenty a užitečné informace pro zaměstnavatele, poskytovatele podpory zdraví a další zájemce nalezne na internetových stránkách ENWHP.

 

Kampaně Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Na základě výsledků 1. Iniciativy ENWHP byla zpracována kritéria pro standartní hodnocení úrovně kvality podpory zdraví na pracovišti. Kritéria jsou od roku 2005 používána pro účastníky soutěže Podnik podporující zdraví, která je od té doby každoročně vyhlašována Ministrem zdravotnictví ČR

Naše pracoviště se zúčastnilo dalších projektů sítě, které jsme zároveň v České republice organizovali.

7. evropská iniciativa Move Europe –  Evropská kampaň za zlepšení podpory zdraví na pracovišti orientované na zdravý životní styl 2007-2009. Tato iniciativa byla zaměřena na podporu zdravé životosprávy (nekuřáctví, zdravá výživa, fyzická aktivita, boj se stresem)

8. evropská iniciativa Mental Health at workplace (Duševní zdraví a pohoda na pracovišti 2008 -2010) upozornila na závažnou problematiku boje se stresem na pracovišti.

9. kampaň Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti (ENWHP – Podpora návratu na pracoviště u zaměstnanců s chronickými chorobami)

Projekt „Rozvoj infrastruktury pro rozšiřování Dobré praxe v oblasti podpory zdraví na pracovišti v přistoupivších a kandidátských zemích – Dragon fly“ probíhal ve spolupráci členů ENWHP pod vedením Národního kontaktního centra ENWHP v Polsku (Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodž).