Prevence úrazů, násilí a otrav

Prevence dětských úrazů

Minisérie článků k prevenci dětských úrazů


 

Úrazy – hlavní nepřátelé dětí

 

Každému z nás se určitě v dětství stal nějaký úraz, a ne jeden. Drobné odřeniny, škrábnutí malé opaření či popálení nebo zadřená tříska… Těchto úrazů je hodně, ale za chvíli se zahojí a za čas si na ně ani nevzpomeneme.

Pak jsou zde úrazy závažnější, je jich sice méně, ale jejich následky mohou být fatální. Patří sem úrazy s dlouhodobými a trvalými následky a úrazy s následky smrtelnými.

Nikomu, kdo alespoň trochu sleduje dění kolem sebe, nemohou uniknout zprávy o různých úrazech. Tyto zprávy se objevují prakticky denně, liší se jen způsobem, jak úraz vznikl, časem, místem nebo závažností následků. Pokud se jedná o dětský úraz s vážnými následky nebo dokonce smrtí, většinu zamrazí a v myšlenkách proběhne obraz, jak asi situace vypadala a jestli se jí nějakým způsobem nedalo zabránit.

Většinou to jsou samá „kdyby“. Například při dopravní nehodě: kdyby jel řidič pomaleji, kdyby dítě dávalo větší pozor, kdyby bylo lépe vidět, kdyby nepřecházelo za autem, a tak dále a tak dále. Jenže v tuto chvíli je už pozdě.

S jedním „kdyby“ by se ale dalo něco udělat. Kdyby se děti naučily včas, jak se chovat v různých situacích, třeba v dopravě, při sportu nebo kdykoli ve volném čase, mohlo by se mnohým úrazům předejít.

Svět, ve kterém se dítě pohybuje, je upraven pro potřeby dospělého člověka. Dospělý člověk ví, co může a nemůže, a co je a není bezpečné. Malé děti tato rizika neznají, neumí se ochránit, neumí předvídat, a výsledkem může být vážný úraz.

Následkem úrazu umírá ročně v České republice více než 110 dětí a dalších 2 tisíce dětí má po úraze trvalé následky. Ročně si úrazy vyžádají přes 30 tisíc hospitalizací a dalších 450 tisíc dětských úrazů je každý rok ambulantně ošetřeno.

Mylný názor je, že se úrazy stávají nešťastnou náhodou a nedá se jim zabránit. Je nutné si uvědomit, že každému úrazu předchází konkrétní nebezpečná situace – když ji včas rozpoznáme –  a  jsme  na  ni alespoň teoreticky připraveni,  můžeme úrazu zabránit.

Každé zranění bolí. Vážné úrazy přinášejí dítěti dlouhodobé zdravotní problémy. Mohou mít i značný dopad na dětskou psychiku v případě zranění s trvalými následky, která často znemožňují zařazení dítěte zpět do společnosti a plnohodnotného života. Tyto úrazy přinášejí samozřejmě i starosti jejich rodičům a ostatním členům rodiny. Jedná se o následky psychické, ekonomické i sociální. Mimo to mají dětské úrazy dopad i na celou společnost. Finanční prostředky, které jsou každým rokem vynakládány na léčbu dětských úrazů, dosahují 10 – 15 miliard korun.

Velice důležitá je tedy prevence. Je to tak snadné: „Chovejme se k dětem zodpovědně, buďme pro ně správným vzorem, vytvořme jim bezpečné prostředí a naučme je bezpečnému chování!“

 

Přečtěte si naši minisérii článku k tomuto tématu:

 

Prevence úrazů: Domov

Prevence úrazů: Sport

Prevence úrazů:  Cizí pes

Prevence úrazů:  První pomoc

Prevence úrazů:  Kolo