Upozornění

Prohlášení WHO o clusterech respiračních onemocnění u dětí v severní Číně

22. listopadu 2023, Ženeva, Švýcarsko

WHO oficiálně požádala Čínu o podrobné informace týkající se nárůstu respiračních onemocnění a hlášených clusterech zápalů plic u dětí.

Na tiskové konferenci dne 13. listopadu 2023 čínské úřady z Národní zdravotní komise oznámily nárůst výskytu respiračních onemocnění v Číně. Čínské úřady připisují tento nárůst zrušení omezení v souvislosti s onemocněním covid-19 a cirkulaci známých patogenů, jako je virus chřipky, Mycoplasma pneumoniae (běžná bakteriální infekce typicky postihující mladší děti), respirační syncyciální virus (RSV) a virus SARS-CoV-2.

Úřady zdůraznily, že je třeba zlepšit surveillance onemocnění ve zdravotnických a komunitních zařízeních a také posílit kapacitu zdravotního systému.

Dne 21. listopadu média a ProMED (https://promedmail.org/) informovaly o epidemii nediagnostikované pneumonie u dětí v severní Číně. Není jasné, zda jsou spojeny s celkovým nárůstem respiračních infekcí již dříve hlášeným čínskými úřady nebo zda se jedná o novou událost.
Dne 22. listopadu si WHO prostřednictvím mechanismu Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) vyžádala další epidemiologické a klinické informace a také laboratorní výsledky z těchto hlášených případů u dětí. Vyžádala si také další informace k cirkulaci známých patogenů včetně viru chřipky, SARS-CoV-2, RSV a Mycoplasma pneumoniae a k současné zátěži zdravotnických systémů. WHO je také v kontaktu s lékaři a vědci prostřednictvím stávajících partnerství a sítí v Číně.

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System.
WHO doporučuje, aby lidé v Číně dodržovali následující opatření ke snížení rizika respiračních onemocnění: očkování; odstup od nemocných; při nemoci zůstat doma; nechat se vyšetřit a podle potřeby zajistit lékařskou péči; nošení roušek podle potřeby; zajištění dobrého větrání; a pravidelné mytí rukou.

Podle informací z ProMED se předpokládá, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic.

Zdroj:
https://www.who.int/news/item/22-11-2023-who-statement-on-reported-clusters-of-respiratory-illness-in-children-in-northern-china
https://promedmail.org/, Undiagnosed pneumonia – China (02): (BJ, LN) children, reported epidemic, 24.11.2023