Surveillance odpadních vod

Doporučení Evropské komise

Doporučení Komise (EU) 2021/472 ze dne 17. března 2021 o společném přístupu k zavedení systematického dohledu nad virem SARS-CoV-2 a jeho variantami v odpadních vodách v EU

Dne 17. března 2021 přijala Evropská komise Evropský plán připravenosti biologické obrany, který obsahuje návrh okamžitých opatření k přípravě Evropy na zvýšenou hrozbu variant viru SARS-CoV-2. Monitorování odpadních vod by se mělo považovat za doplňkový a nezávislý přístup ke strategiím dohledu a testování na COVID-19. Konkrétně lze dohled nad odpadními vodami využít pro účely prevence nebo včasného varování, neboť detekce viru v odpadních vodách by měla být považována za signál možného (opětovného) výskytu pandemie. Obdobně by výsledky naznačující nepřítomnost viru v odpadních vodách mohly poukazovat na to, že oblast s dotčeným obyvatelstvem lze považovat za méně rizikovou.

Celé znění doporučení si lze přečíst zde.