Surveillance odpadních vod

Monitoring na přítomnost poliovirů v odpadních vodách v EU a ČR

Surveillance odpadních vod na polioviry se provádí na základě pokynů WHO z roku 2003 a na základě rozhodnutí hlavního hygienika HEM-370-30.9.04/18483 z roku 2004. Odběrová místa byla určena dopisem z Ministerstva zdravotnictví HEM-300-20.7.2004/20284. Vyšetření na přítomnost poliovirů v odpadní vodě poskytuje cenné doplňující informace o onemocnění obrnou, zejména v městských populacích a tam, kde existuje podezření na přetrvávající cirkulaci viru nebo kde bylo zjištěno opětovné zavlečení viru. První izolační pokusy v ČR z odpadních vod byly zahájeny v roce 1962 v Praze.

Národní referenční laboratoř pro enteroviry (NRL/ENT) v SZÚ je součástí sítě laboratoří Světové zdravotnické organice (WHO) vyšetřujících poliomyelitis ‒ Global Polio Laboratory Network (GPLN), která byla WHO založena v roce 1990. GPLN zajišťuje surveillance (sledování) akutních chabých paréz u dětí do 15 let věku, environmentální a enterovirovou surveillance.