Surveillance odpadních vod

Monitoring na přítomnost SARS-CoV-2 v odpadních vodách

Doporučení Komise (EU) 2021/472 ze dne 17. března 2021 o společném přístupu k zavedení systematického dohledu nad virem SARS-CoV-2 a jeho variantami v odpadních vodách v EU

ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) 15. 2. 2021 uznalo sledování SARS-CoV-2 v odpadních vodách jako alternativní metodu k individuálnímu testování osob pro screening výskytu onemocnění covid-19 v populaci na úrovni Evropského společenství. Monitorování odpadních vod na SARS-CoV-2 se během pandemie ukázalo jako užitečný, doplňkový a nezávislý nástroj pro objektivní přístup ke strategiím sledování a testování covid-19. Na základě těchto zkušeností vydala EK doporučení.