Surveillance odpadních vod

Odpadní vody v zemích EU

Evropské země vytvořily společný systém EU Sewage Sentinel System for SARS-CoV-2 (EU4S) k monitorování výskytu SARS-CoV-2 na Evropské úrovni.

Výsledky dozoru nad odpadními vodami jsou pohotově sdíleny elektronickými prostředky a jsou společně využívány. Informace se předávají prostřednictvím platformy EU4S – DEEP Digital European Exchange Platform, kterou zřídila Evropská komise.

O situaci v rámci dozoru nad odpadními vodami jednotlivých členských zemí jsou dostupné informace na webových stránkách: https://wastewater-observatory.jrc.ec.europa.eu/#/dashboards/2