Bezpečnost vakcín a hlášení nežádoucích reakcí

Kam hlásit nežádoucí účinky léčivého přípravku

Revize textu dne 4.4.2017


Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)